Τρέχουσα Έκθεση

Νέλλη Ανδρικοπούλου, Το Ματαρόα ταξιδεύει ακόμα, 9 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2014