Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εφήμερο

18.06.2024 – 29.06.2024

Athens Art Walk Video

Την Tρίτη 18 Ιουνίου του 2024 εγκαινιάζεται στις 7.00 μ.μ.

η έκθεση
ΕΦΗΜΕΡΟ
ΤΟΥ

Α ́Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ.
Καθηγητής: Άγγελος Αντωνόπουλος

Δεκαοκτώ σπουδαστές του Α’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ εκθέτουν έργα τους στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών που διαπραγματεύονται την έννοια του εφήμερου .

Η επαφή με την έκθεση της Δήμητρας Σκανδάλη στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών αποτέλεσε την αφορμή οι σπουδαστές- ιες του εργαστηρίου να μελετήσουν και να εργαστούν στις πολλές και διαφορετικές ερμηνείες του εφήμερου και να δημιουργήσουν έργα,με πολλά και διαφορετικά εκφραστικά μέσα, όπου κυριαρχεί η ευθραυστότητα της ύλης, η μεταβλητότητα των αντικειμένων, το εφήμερο της εικόνας και των καταστάσεων.

Η φιλοξενία της συγκεκριμένης προσπάθειας στον χώρο της Αίθουσας Τέχνης Αθηνών αποτέλεσε
ακόμα ένα επιπλέον δημιουργικό κίνητρο αλλά και μια καινούργια συνθήκη για να δοκιμαστούν σε
χώρους που ενδεχομένως θα τους προταθεί να παρουσιάσουν τη μελλοντική καλλιτεχνική τους
παραγωγή.

Θα ήθελα να τονίσω τη πολύτιμη συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή των συναδέλφων Μανώλη
Μεραμπελιωτη, Πένης Γκέκα και Νίκου Πόδια όπως και του καθηγητή Θανάση Μουτσόπουλου

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίζα Γρηγορακη και τον Αλέξανδρο Λιακόπουλο για την
γενναιοδωρία τους να υποστηρίξουν την προσπάθεια των νέων αυριανών καλλιτεχνών στον σημαντικό και ιστορικό χώρο τους.
Αγγελος Αντωνόπουλος

Διάρκεια έκθεσης : 18 έως 29 Ιουνίου 2024