Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Αίθουσα Τέχνης Αθηνών / Γλύκωνος 4, Κολωνάκι / 106 75 Αθήνα

The Athens Art Gallery / 4, Glykonos Str / 106 75 Athens / Greece

Τ: +30 210 7213938

Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Alexandros Liakopoulos

info@athensartgallery.gr

Ελίζα Γρηγοράκη

Eliza Grigorakis

press@athensartgallery.gr

Χριστίνα Μπρέμπου

Christina Brebou

brebou.gallery@gmail.com